REZERVACE +420 737 565 620

Vítejte v Lounech,

ve městě s mnoha gotickými památkami, uznávanými galeriemi a úžasnou atmosférou.

Louny – město s bohatou historií i na tradice navazující současností. Rozsáhlé rekonstrukce vracejí k životu skutečné skvosty architektury a obohacují tak život všech, kdo v Lounech žijí i těch, kdo město navštíví.

Chrám sv. Mikuláše, dílo architekta Benedikta Rejta z let 1519 – 1538, patří k vrcholným dílům české pozdní gotiky a tvoří působivou dominantu města. Z jeho vyhlídkové věže může návštěvník detailně shlédnout historické centrum města. Současně se mu nabídne pohled na malebné kopce Českého středohoří.

Louny nabízejí velmi dobré sportovní i kulturní vyžití. Pro příklad můžeme zmínit městské koupaliště, městský zimní stadion, městskou sportovní halu, městskou plaveckou halu a zrekonstruované Vrchlického divadlo. Nedaleký kopec Raná je známým místem vyznavačů paraglidingu a plachtění na rogalu.

Rozsáhlý park u řeky je místem častých nákupních výstav.

Okolí Loun poskytuje mnoho možností k pěší turistice, cykloturistice i autoturistice, při níž lze navštívit různá zajímavá místa (Peruc, Březno, Panenský Týnec, atd.).

Oslavou krásy města a řeky Ohře je každoroční srpnová městská slavnost s názvem Letní lounské vábení.

 

Historie

Královské město Louny bylo založeno Přemyslovci v polovině 13. století na dvou důležitých dopravních tepnách, a to vodní - řeka Ohře a zemské - cesta z Prahy do Norimberka či Lipska. Již kolem 11. - 12. století však existovala osada Luna, situovaná v místě dnešního kostela sv. Petra, který byl vystavěn v polovině 15. století. Z konce téhož století se dochovaly významné lounské památky, jako hradby s baštami a Žateckou bránou, kostelík Matky Boží a dům Sokolů z Mor.

V domě je stálá expozice oblastního muzea zaměřená na dějiny husitství v severozápadních Čechách. V gotickém sále a dalších prostorách jsou pak pořádány různé tématické výstavy. Instituce je pokračovatelkou městského muzea, které vzniklo roku 1889. Od počátku zde byla systematicky budována archeologická sbírka, která se doplňuje. Nákupní politika muzea se orientuje na zachycení hmotné kultury a každodenního života v průběhu posledních sta let.

V březnu roku 1517 propukl ve městě zhoubný požár. V jeho důsledku byli lounští nuceni postavit také nový kostel. Dle plánu královského stavitele Benedikta Rejta byla roku 1538 dokončena stavba chrámu sv. Mikuláše v pozdně gotickém stylu.

Z renesančního období můžeme také obdivovat dům zvaný "Daliborka", jehož fasáda pochází z přelomu 16. a 17. století. Do konce 17. století dovolí nahlédnout například "Barokní špitál" či socha Panny Marie umístěná na morovém sloupu v centru města. Počátkem 19. století byla na místě původní radnice z roku 1398 postavena budova dnešní městské knihovny v empírovém slohu.

Také byl vystavěn Inundační most se 40 oblouky, který sloužil pro udržení komunikace Louny - Lipsko v době častých záplav. Most má čtyřicet oblouků a je významnou technickou památkou. Jeho stavba proběhla za napolenských válek v letech 1811 - 1815, kdy se stavěla silnice do Lipska. Stavební náklady nesl stát. Prostor mezi Louny a Dobroměřicemi byl totiž často postižen záplavami, z toho důvodu byla snaha udržet komunikaci sjízdnou. To si uvědomovali lounští měšťané už v 16. století, když v letech 1585 - 1587 postavili v prostoru mezi řekou a předměstím Benátky most se šesti oblouky

Z konce téhož století můžeme shlédnout např. židovskou synagogu, Jiráskovy mlýny či dnešní radnici, která byla postavena v historizujícím slohu na místě domu "U Tří lip".

Dnešní radnice se nachází se v budově čp. 35 na Mírovém náměstí. Od 16. století zde stával snad nejvýstavnější dům v Lounech nazývaný "U Tří lip". V 19. století sloužil jako zájezdní hostinec. V roce 1869 dům koupilo město a zřídilo v něm radnici. Na příkaz okresního úřadu a přes protesty části veřejnosti byl však dům, s odkazem na jeho špatný stav, roku 1885 zbořen. Na jeho místě byla podle plánů pražského architekta Saturnina Hellera (1840 - 1884) postavena v historizujícím slohu dnešní budova.